voitto tappio ennen satunnaisia eriä

YLEISOHJE tuloslaskelmien ja taseiden esittämi-sestä (20

Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä ja veroja. English. odotettu voitto ennen veroja on vähäinen verrattuna odotetun veroedun määrään. English.

Kirjanpitoasetus 1339/1997 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX

Vahinko- ja henkivakuutuksen voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Omistusyhteisön voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdistelty-jen yritysten voitosta (tappiosta) 2 Tuloverot satunnaisista eristä 8 Voitto (tappio) ennen veroja Tuloverot 9

Vuosikertomus Kuntec 2012 by Kuntec Oy Turku - Issuu

voitto tappio ennen satunnaisia eriä

ennen tilinpäätöstä * Drill down: Tuloslaskelma => pääkirja => päiväkirja * Tietojen siirto muihin ohjelmiin (excel, word, html) * Tulostukset myös tiedostoon rtf- ja pdf-muodossa * Tilitoimistoversio (=moniyritysversio) Helsingin ATK-Palvelu Oy, Atomitie 5 B, 00370 Helsinki Puh (09) 503 2510, www.henix.fi Lataa ilmainen demo

Avainluvut | Admicom Oyj: Sijoittajille

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 353 6 400 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 353 6 400 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys tai vähennys 0 0 4 4 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -187 -187 -140 -140 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 166 6 265 PHP HOLDING OY:N KONSERNI

Voitto ennen tilinp ssiirtoja in English with examples

7 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY Tase (1 000 ) Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio 286 0,01 Tilikauden voitto/tappio TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Velat kaupungille Muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Velat samaan konserniin

Kululajikohtainen tuloslaskelma suomeksi ja englanniksi 1 (2

voitto tappio ennen satunnaisia eriä

Rahoitustuotot ja -kulut 11. VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 12. Satunnaiset erät a) Satunnaiset tuotot b) Satunnaiset kulut 13. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 14. Tilinpäätössiirrot a) Poistoeron muutos b) Vapaaehtoisten varausten muutos 15. Tuloverot 16. Muut välittömät verot 17. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

php tilinpaatos 2015

Contextual translation of "voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja" into English. Human translations with examples: ebit, profit before tax.

Oulun Jätehuolto Oy:n vuosikertomus 2015 by Oulun - Issuu

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) /YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma

Liikevaihto – Wikipedia

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä -2 303 430,39 -4 536 638,89 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 18 445,95 18 079,37 Konserniliikearvon poistot 784 148,26 784 148,26 Rahoitustuotot ja -kulut 40 253,66 118 829,22 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 460 582,52 -3 615 582,04 Käyttöpääoman muutos: