Fysioterapia

fysiocenter2

 

 

Hesolutions yrittäjä Henri Eskelinen on yksi viidestä Fysiocenter Pieksämäen fysioterapeuteista. Fysiocenter Pieksämäki Oy kuuluu osaksi kattavaa Auron fysioterapiaketjua.

Käy tutustumassa  Fysiocenter Pieksämäen sivuihin että Auron fysioterapiaketjun sivuihin.


Lainaus Auronin sivuilta fysioterapian määritelmästä.

”Fysioterapia on kivun poistamista sekä ihmisten työkyvyn, toimintakyvyn ja liikkumisen edistämistä. Se on näiden häiriöiden korjaamista ja niiden vaikutuksien tasaamista, myös ennaltaehkäisevästi. Edistämiseen käytetään fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä manuaalista terapiaa.

Fysioterapia alkaa kuntoutujan terveyden, liikkumisen ja toimintarajoitteiden arvioimisella. Näiden tietojen perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma. Fysioterapeutti arvioi myös tarvetta apuvälineiden käyttöön sekä ohjaa niiden käytössä.

Kuntoutujan omalla aktiivisuudella on tärkeä rooli fysioterapiassa. Ihmistä ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.”

Hieronta/ Manuaalinen käsittely