Muut palvelut

Hesolutions palvelujen tietoperusta että käytännön toimet pohjaavat ensisijaisesti fysioterapeuttisiin että urheiluvalmennuksellisiin käytäntöihin. Näiden ”koulukuntien” opeilla ja työkaluilla ei kuitenkaan päästä tarvittaessa riittävän täsmällisesti käsiksi päivittäisesti toistuviin arjen valintoihin joista kumuloituu viikkojen / kuukausien / vuosien / vuosikymmenten aikana liki koko arkinen terveyskäyttäytymisemme.

Yritys tarjoaa ratkaisumalleja saman katon alta ravitsemukseen että laajempiin terveystapamuutoksiin liittyvissä tekijöissä. Yritys tiedostaa omat osaamisensa rajat eikä toimi haastavammissa tapauksissa jotka edellyttävät ravitsemustieteilijän tai psykologin osaamista.

Vuorovaikutusammatissa ihminen on aina enemmän tai vähemmän puhetyöläinen. Tyypillisen ohjaustoiminnan lisäksi yrittäjä pyrkii puhetyöläisenä valjastamaan tietonsa, persoonansa, ammatillisen kenttäkokemuksensa ja joskus mielipiteensä puhuttelavaksi tapahtumaksi joko vapaamuotoisemman puheen tai tietoperusteisemman esitelmän muodossa.

 

Ravintovalmennus

Istumis – ja arkiaktiivisuusanalyysi

Puheet

Esitelmat / Luennot