Kuntosaliohjaus

Palvelu perinteisessä muodossaan on ohjattu ensisijaisesti kuntosaliharjoittelua aloitteleville tai sitä pitkän tauon jälkeen herätteleville. Fysioterapeuttinen osaaminen palvelee erityisesti rajoitteisen liikkujan ohjausta.

Kuntosaliharjoittelu on liikuntanoviisin osalta syytä aloittaa ”hyvällä jalalla” mitä tulee järkiperäiseen asenteeseen että kuntosaliympäristöön tutustumiseen. Pitkä ohjauskokemus on osoittanut että päämäärättömyys  ja satunnaisen tekemisen kulttuuri syövyttävät terän harjoittelun kehityksestä että harjoittelun jatkuvuudesta. Harjoittelun rytmiin ja oppiin pääsemiselle tulee antaa oma aikansa. Itseään ei tule toisaalta soimata jos kuntosalia ei koe mielekkääksi liikuntaympäristöksi yrityksistä huolimatta.

Kuntosaliohjaus käydään läpi mielellään sillä kuntosalilla jolla harjoittelija aikoo toteuttaa harjoitteluaan. Ohjauksessa määritetään suositeltavat liikkeet ja käydään läpi liiketekniikat. Ohjauksen pohjalta kirjoitetaan harjoitusohje jota asiakas noudattaa joko säännönmukaisesti tai soveltaen.

Harjaantuneempien kuntosaliharjoittelijoiden ohjeistuksessa on hyvä tuoda ilmi asiakkaan täsmällisemmät toivomukset kun perusteiden oletetaan olevan tiedossa . Harjoitusrytmin- ja määrän varioimisella, liiketekniikoiden täsmähionnalla tai liikevalikoiman laajemmalla päivityksellä voidaan saada tarvittava muutos esimerkiksi heikentyneen motivaation tai kehityssuvanteen taittamiseksi.

Personal training

Pari – ja pienryhmävalmennus

Muu harjoittelun ohjaus

Harjoitusohjelmat

Treeni – kuntoiluryhmät