Personal training

trainer4you-personal-trainer-lisenssilogo

Personal training

…..eli yksilövalmennus, henkilökohtainen valmennus, kuntovalmennus. Pidempikestoista suorituskyky / terveysprojektia yhteisellä tavoitteiden asettelulla valmentajan ja asiakkaan välillä nimitetään jo hyvin yleisesti ja kansankielisesti ”pt:ksi”.

Personal training-asiakkaan tavoitteet voivat liittyä

  • laaja-alaiseen elämäntapamuutokseen jonka onnistuminen väistämättä vaatii ulkopuolisen auktoriteetin mutta myös vastavuoroisen ja ymmärtävän keskustelijan apua
  • terveys – ja vireystekijöiden kohentumiseen joissa arkiset päivittäisvalinnat niin ruokailuissa, unirytmissä, liikkumisessa kuin asenneilmapiirissä nousevat merkittävään arvoon
  •  suorituskykytekijöiden kohottamiseen tai kehonkoostumuksen muokkaamiseen joissa valmentajan harjoitusnäkemys, yksilöity ohjeistus ja motivoiva ympäristö mahdollistaa kehityksen vahvemmaksi, kestävämmäksi, vähärasvaisemmaksi ja lihaksikkaammaksi kuntoliikkujaksi

Valmentaja sitoutuu

  • ohjaamaan ja valmentamaan liikkumisen ja harjoittelun tekniseen, ergonomiseen että ohjelmoituun osuuteen liittyvissä asioissa
  • ohjaamaan ja motivoimaan harjoitusrytmin että tavoitetta tukevien päivittäisvalintojen toteutumisessa

Jo lyhyen tapaamisen pohjalta voidaan tunnustella että täyttyykö yhteistyön kriteerit tavoitteiden, roolijaon, valmentajan osaamisalueiden, henkilökemioiden että aikatauluresurssien osalta. Kaikille valmennuksesta kiinnostuneille lähetetään s-postitse valmennusjaksokuvaus, josta käy ilmi keskimääräinen valmennusjakson sisältö että kustannusrakenne. Halutessa on mahdollisuus myös maksuttomaan tapaamiseen jossa käydään läpi yhteistyön mahdollisuuksia.

Oman itsensä opiskelu, wanhojen tottumusten murtaminen, itsensä haastaminen ja ponnistelujen myötä saavutettu onnistumisen kokeminen tuo sävyä ja särmää elämään. Onnistumisen todennäköisyys kasvaa oikeassa ympäristössä ja ilmapiirissä, tavoitteita tukevien ihmisten ympäröimänä.

Pari – ja pienryhmävalmennus

Kuntosaliohjaus

Harjoitusohjelmat

Treeni – kuntoiluryhmät