liikevaihto ja voitto

Mediatoimisto Voitto Oy - Y-tunnus: 0100414-2 - Yritystiedot

Liikevoitto eli liiketulos tarkoittaa kirjanpidossa tuloslaskelman erää, joka lasketaan vähentämällä liikevaihdosta ja liiketoiminnan muista tuotoista liiketoiminnan kulut ja poistot. Liikevoitto on liiketoiminnan tulos ennen korkoja, veroja, tilinpäätössiirtoja ja voitonjakoa. Jos liikevoitto on negatiivinen, kyseessä on liiketappio.

Tuloslaskelma – Wikipedia

Liikevaihto : Liikevaihto kertoo yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tuotot josta on vähennetty arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Liikevaihto/henkilö Tunnusluku kertoo, kuinka paljon liikevaihtoa on syntynyt yhtä työntekijää kohti.

Liikevaihto vs. Myynti | Alv Tieto

Mitä liikevaihto tarkoittaa ja mitä se yrityksestä kertoo? Liikevaihto kuuluu yrittämisen peruskäsitteisiin – jo yrityksen perustamisilmoituksessa tulevalta yrittäjältä kysytään arviota ensimmäisen tilikauden liikevaihdosta ja tuloksesta.

Tuloslaskelma – Wikipedia

Voittoprosentti kertoo, paljonko yrityksen voitto on liikevaihtoon suhteutettuna. Jos esimerkiksi yrityksen liikevaihto on 200 000 € ja voitto on edellä mainittu 50 000 €, niin tällöin voittoprosentti on 25 %. Jos sen sijaan liikevaihto onkin miljoona euroa, tuottaa sama euromääräinen tulos voittoprosentiksi ainoastaan 5 %.

Liikevaihto – Wikipedia

Yksityisen terveys- ja sosiaalipalvelualan markkinatilanne on jatkunut haasteellisena vuodesta 2012 lähtien. Mehiläinen on jatkanut vahvaa kasvua ja kehitystä markkinatilanteesta huolimatta. Mehiläisen liikevaihto vuonna 2013 kasvoi 4,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 268,5 miljoonaa euroa (2012: 256,4 miljoonaa euroa).

TIETO-X:N LIIKEVAIHTO JA -VOITTO KASVOIVAT VOIMAKKAASTI

Suomen Lidlin liikevaihto kasvoi 1.3.2012–28.2.2013-tilikaudella yli 16 prosenttia 959,8 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana liikevaihto oli 824,8 miljoonasta eurosta. Myös konsernin liikevoitto ja kannattavuus paranivat. Tilikauden liikevoitto nousi 61 miljoonaan euroon, joka on 6,4 prosenttia liikevaihdosta.

Voiton tunnusluvut

Ovatko voitto ja liikevaihto sama asia? Eivät ole, voitto on tulot miinus kulut yrityksen tuloslaskelmassa. Liikevaihto merkitsee pelkästään tuloja, eli oikeastaan puolta tuloslaskelmasta. Liikevaihto käsittää vain yritykseen sisään tulevat varat tietyn kauden aikana, eli kuinka paljon myynti on, ALV pois lukien.

Destian tilinpäätös vuodelta 2018 julkaistu: LIIKEVAIHTO JA

Destian tilinpäätös vuodelta 2018 julkaistu: LIIKEVAIHTO JA -VOITTO KASVOIVAT, TILAUSKANTA ERINOMAINEN. 28.02.2019 12:00:00. Destian vuosi 2018 oli onnistunut: yhtiön liikevaihto kasvoi ja kannattavuus sekä työturvallisuus paranivat. Vahva tilauskanta ja uudistettu strategia antavat hyvät lähtökohdat kuluvaan vuoteen.

YIT liikevaihto, tulos ja taloustiedot | YITGROUP.COM

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 12. Tilinpäätössiirrot. a) Poistoeron muutos b) Vapaaehtoisten varausten muutos c) Konserniavustus. 13. Tuloverot 14. Muut välittömät verot 15. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Toimintokohtainen tuloslaskelma. 1. LIIKEVAIHTO 2. Hankinnan ja valmistuksen kulut 3. Bruttokate 4. Myynnin ja