kuinka viitataan lakiin

Viittaus ajantasaiseen vai alkuperäiseen lakiin? – Oppariblogi

Gradun (tai yleisemminkin opinnäytteen) kirjoittamisen aikana kannattaa alusta alkaen kiinnittää erityistä huomiota lähdekirjallisuuden käyttöön ja lähdeviittausten tekemiseen.

Powtoon - Lähdeviittaaminen

Viittaus ajantasaiseen vai alkuperäiseen lakiin? On paljon sellaisia lähdeviitteitä, joiden osalta en millään löydä lähdeviiteohjeista ohjeita, kuinka ne tulisi laittaa. Esim jos viitataan lakeihin, tuleeko viitata viimeisimpään voimassa olevaan vaiko kuhunkin muutokseen sen vuosiluvulla.

Vuokravakuus - Kysy Kelasta | Fråga FPA

kuinka viitataan lakiin

(Ainoa poikkeus on se, että viitataan esim. paksuun toimitettuun kirjaan kokonaisuudessaan, eikä voida poimia kirjasta yksittäisiä kirjoittajia, joihin normaalisti viitattaisiin.) Jos viitataan kirjan toimittajaan, vaikka viitatulla tekstillä on joku toinen kirjoittaja, syyllistytään tekijänoikeuksien rikkomiseen.

Viittaukset ja lähdeluettelo - Lähdeviittaus

Lyhytnimen käyttäminen on suositeltavaa, kun säädöksen nimi on pitkä ja säädökseen viitataan useita kertoja. Edellytyksenä on, että nimi kirjoitetaan edellä esitetyllä tavalla, kun se mainitaan ensimmäisen kerran, ja samalla mainitaan, mitä lyhytnimeä tullaan käyttämään. Esimerkkejä:

Kuntalaki 410/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX

Suora lainaus merkitään aina lainausmerkeillä.Rantamaan (2001, 52) mukaan, "kronologinen ikä on elinajan mitta, joka kertoo, kuinka monta vuotta on kulunut syntymästä tarkasteluhetkeen."suora lainaus eli sitaattiluentoihin viittaaminenSaurénin (2014) mukaan jokainen metodi liittyy johonkin todellisuuskäsitykseen.Jos viitataan luentoon

Merkitse oikein lähteet ja viittaukset — Jyväskylän

Viittaus-tyyli Lähdeluettelo Tekstin sisäinen viite; APA: Virtanen, A. (2016). Insights into the agency, positioning and development of professional Finnish language skills of international nursing students.

Lähteiden käyttö ja lähdeviitteiden merkitseminen

kuinka viitataan lakiin

Kyselylomakkeisiin, koodikirjoihin, aineisto-oppaisiin ja muihin aineistoon liittyviin tiedostoihin viittaaminen. Tietoarkistoon tallennettujen aineistojen kyselylomakkeet ja muut keruuinstrumentit, muuttujat, koodikirjat ja aineisto-oppaat ovat pääosin saatavilla vapaasti verkossa.

3.3 Viittaaminen EU-säädöksiin | Lainlaatijan EU-opas

Mikäli viitataan vain yhteen virkkeeseen, sulkeet sijoitetaan ennen virkkeen loppupistettä (esim. A). (A) Xxxxxx xxxxxx xxx (Karisto & Seppälä 2004, 109–110). Sulkeet jäävät loppupisteen ulkopuolelle, jos lainausta viitteen edellä on kahdessa tai useammassa virkkeessä. (esim. B.) Viite ajatellaan tällöin omaksi virkkeekseen, joten

Säädöksen osaset: näin laki rakentuu

Tekstiviitteen paikka suomenkielisissä teksteissä kertoo, miten laajaa kirjoituksen osaa viittaus koskee . Jos lähteen tieto koskee vain yhtä virkettä, ilmoitetaan lähde joko kertovasti tekstissä tai sijoitetaan lähde virkkeen loppuun ennen pistettä.

14.2 Säädöksen osat | Lainkirjoittajan opas

Miten viitataan? 1. Lähteiden ilmoittaminen tekstissä (tekstin sisäinen viite) Aina kun lainaat suoraan, tiivistät tai esittelet omin sanoin jonkun toisen kirjoittajan ideoita tai tekstiä, sinun on ilmoitettava käyttämäsi lähde. Lähteet ilmoitetaan aina sekä tekstissä että lähdeluettelossa. Tekstissä: