kuinka monta tuntia 1 opintopiste

Keskustelu - Kuinka monta opintoviikkoa on 8 opintopistettä

tai 10 tukikuukautta, jos olet aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintosi 1.8.2014–31.7.2017 tai ennen 1.8.2014. Esimerkiksi 210 opintopisteen laajuisen ammattikorkeakoulututkinnon tavoiteaika on 3,5 lukuvuotta ja enimmäistukiaika on 35 kuukautta (aiemmin aloittaneilla 37 tai 42 kuukautta).

undefined - opintopolku.fi

kuinka monta tuntia 1 opintopistevoidaan kirjata opiskelijalle itsenäistä opiskelua. Lisäksi on määritettävä, kuinka monta tuntia opetusta yksi opintopiste tai tutkinnon osa keskimäärin vastaa. Näillä lisäyksillä ja täydennyksillä voidaan toimintatapoja yhtenäistää koulutuksen järjestäjien kesken ja ennen

27 tuntia = 1 OP?!? - Yliopistot ja korkeakoulut - Suomi24

Avoin yliopisto on olemassa kaikille. Avoimina yliopisto-opintoina voi suorittaa yksittäisiä kursseja ja osia yliopistotutkinnosta. Avoin yliopisto-opetus mahdollistaa opintoihin osallistumisen kaikille Aalto-yliopiston tieteenaloista ja opetuksesta kiinnostuneille.

Aalto-yliopiston avoin yliopisto | Aalto-yliopisto

Opintoviikon korvasi opintopiste. 60 opintopistettä vastaa yhden vuoden täysipainoista opiskelua tai 1600 tuntia, eli periaatteessa yksi opintoviikko vastaa 1,5 opintopistettä. Käytännössä kertoimina on käytetty lukuja 1,5:n ja 2:n välillä silloin, kun eri mitoituksella olevia opintoja on yhdistetty samaan tutkintoon.

Harjoittelun tunnit ammattikorkeakoulussa

kuinka monta tuntia 1 opintopisteVierailija: "riippu kurssista, eli sitä ei voi aina suoraan laskea mutta yksi opintopiste on 28 tuntia työtä.eli 8 op= 5,6 opintoviikkoa". "eli 8/1,5 saat sen opintoviikkomäärän.".

Lausunto 1 (7) 2.5 - Eduskunta

Olen kuullut, että eri ammattikorkeakouluissa saattaa olla melko kirjavia käytännöt sen suhteen, kuinka monta tuntia viikossa (tai per opintopiste) harjoittelua pitää suorittaa. Ihan kiinnostuksesta olisi mukava kuulla, miten nämä tuntimäärät on määritelty muissa kouluissa.

Opintopiste – Wikipedia

Opettaja määrittelee etukäteen ennen harjoittelua, kuinka monta tuntia alla oleviin asioihin menee ja kuinka monta tuntia suoritetaan harjoittelupaikalla. 4. Poissaolojen korvaamisesta sovitaan opintojakson käytäntöjen mukaisesti. 5. AHOT: ahotoinnit osoitetaan opiskelijalle opintopisteinä. 180 op / 240 op 1. lukukausi HAR1005A15S

Keskustelu - Paljonko on yksi opintopiste tunteina? ev | Sana

Koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut ylläpitävät tietoja koulutuksistaan Opintopolussa. Tietojen oikeellisuuden voit tarkistaa kyseisestä oppilaitoksesta tai korkeakoulusta.

Harjoittelupolku: sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Kattelin noita omia tutkintovaatimuksia missä oli laitettu rinnakkain nuo opintopisteet ja opintoviikot niin se oli ratkaistu niin että perusopinnoissa olevan 3 ov mittaisen opintojakson opintopistemäärä on 5 ja aineopinnoissa 3ov mittaisen jakson op määrä on 7 eli ei se tutkinnon kokonaispituus lisäänny se on pyöritetty ainakin meillä niihin vanhoihin tunkemalla.